|
Image caption.
Image subcaption.
 
  15 กรกฏาคม 2557
"ปศุสัตว์สนทนา ครั้งที่ 2/2557"
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแพะ
 
 
 
  17 กรกฏาคม 2557
ปศุสัตว์สนทนา
รายละเอียดเพิ่มเติม ...
 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม ...
 
 
  ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวด mascot ในวาระครบรอบ 80 ปี
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ภายใต้แนวคิด "Responsible for Lives"
โดยส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง
31 กรกฏาคม 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม
...
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2557 ทุกท่าน
กำหนดการสำหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2557
...
  ขอเชิญดาวน์โหลด logo และ template ไฟล์ PowerPoint สำหรับงานฉลอง 80 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม
...
  ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ ทุกท่าน ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น
"ผู้บริหารพบประชาคมสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 2" วันศุกร์ที่ 25 ก.ค. 2557 เวลา 11.30 น. ณ ห้องสาธิต อาคาร 60 ปี สัตวแพทยศาสตร์

   
 
     
  ฉบับที่ 1 | ฉบับที่ 2 | ฉบับที่ 3 | ฉบับที่ 4 | ฉบับที่ 5  
     
 
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารจากงานประชุม สัมมนา อบรม ที่ผ่านมา....
     
  โครงการฝึกอบรมและปฏิบัติการ “Small animal imaging workshop I”
วันที่ : 21 - 23 กรกฎาคม 2557
ค่าอบรม : 7,000 บาท/คน (จำกัดจำนวน 20 คน)
กำหนดการ | โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ |
ดาวน์โหลดใบสมัคร
 
  ขอเชิญสัตวแพทย์และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ "Pracetice Management of Complicated Dermatology Cases"
ในวันอังคารที่ 15 กรกฏาคม 2557
เวลา 12.00 - 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 50 ปี (ฟรี)
รายละเอียดเพิ่มเติม ...
     
 
 
 
     
     
 
     
     
     
 
 

น.ส.พีรดา วีรังคบุตร นิสิตชั้นปี 1 สอบได้คะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ปีการศึกษา 2557

รายละเอียดเพิ่มเติม ...

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ สพ.ญ.ชญานิศ ดาวฉาย ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลหญิง 7 คน จากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 มอดินแดงเกมส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียดเพิ่มเติม ...

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนาย อดิเทพ อนันต์ นิสิตชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นทู ตจุฬาฯอาสาช่วยกาชาด ในปี 2557

รายละเอียดเพิ่มเติม....

 
     
     
 
   
   

 

 
SCImago Journal & Country Rank
 
 
 
 
ทุกวันเสาร์ เวลา 09.05-09.30 น.
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
101.5 Mhz
วิทยากร
รศ.สพ.ญ.ดร. อัจฉริยา ไศละสูต
น.สพ.ดร. จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
 
 
 
You're visitor number
Since December 9, 2012
จำนวนลิงค์ทั้งหมดในหน้านี้
ลิงค์
 
 
             
     
             
     
             
         
 
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  39 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
  กรุงเทพมหานคร 10330
  โทร 0-2218-9773, 75
E-mail: venis.k@chula.ac.th
 
 
  Facebook    
  Twitter