• ผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร รายละเอียดเพิ่มเติม...

  • คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ และชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯ ฉะเชิงเทรา จัดพิธีทอดกฐินและผ้าป่าสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ วัดกกสับ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา รายละเอียดเพิ่มเติม...

  • ศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้้า คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กองทัพเรือ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการช่วยชีวิตสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ รายละเอียดเพิ่มเติม...

  • ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และศิษย์เก่าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาฯ รายละเอียดเพิ่มเติม...

  • คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดพิธีมอบเข็มที่ระลึก จากสมาคมนิสิตเก่าและคณะสัตวแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ รายละเอียดเพิ่มเติม...

  • มูลนิธิ ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.จักร พิชัยรณรงค์สงคราม ร่วมกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดโครงการจัดทำวีลแชร์ (Wheelchair) สำหรับสุนัขและแมวพิการ ครั้งที่ ๑๒ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙ รายละเอียดเพิ่มเติม...

  • สมาคมนิสิตเก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ และ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีพุทธาภิเษก พระบูชาและพระกริ่ง สมเด็จพระพุทธเมตตามหาบพิตร ในโอกาสครบรอบ ๘๐ ปีแห่งการก่อตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร รายละเอียดเพิ่มเติม...

  • คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรประจำวันศุกร์สุดท้ายของเดือนตุลาคม รายละเอียดเพิ่มเติม...

  • คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๘ ปี แห่งการสถาปนาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี รายละเอียดเพิ่มเติม...

  • ฝ่ายนิสิตสัมพันธ์ สโมสรนิสิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรม ปีการศึกษา 2559 "VET ACT FEST 2016"รายละเอียดเพิ่มเติม...

 
 
 
  Scientific Program (Update: 04-Jan-2017)  
     
  แบบตอบรับลงทะเบียน Registration Form PDF | MS Word  
     
  โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ Abstract submission  
  Abstract Submission Instructions  
  Sample Abstract  
  Guideline for Poster Presentation  
  Form for Personal Details PDF (fillable) | MS Word  
     
     
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารจากงานประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ที่ผ่านมา....
หน่วยชันสูตรโรคสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การตรวจวินิจฉัยโรคสุกรจากตัวอย่างน้ำลาย
(Oral Fluids: Swine Diseases Diagnosis)"
รายละเอียดเพิ่มเติม | ใบสมัคร
 
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Pelvic fracture & coxofemoral joint luxation" ในวันที่ 21 มีนาคม 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม | ดาวน์โหลดใบสมัคร ...
 
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "humerusBasic Plate Osteosynthesis for Fracture ManagementContact"
ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม | ดาวน์โหลดใบสมัคร ...
 
 
 
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Ear, Nose and Throat diseases in Dogs and Cats" ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม | ดาวน์โหลดใบสมัคร ...
 
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การฝังเข็มในสัตว์เลี้ยง(Acupuncture in companion animals)" ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม | กำหนดการฝึกอบรม | ดาวน์โหลดใบสมัคร
 
 
 
    ข่าวอบรม สัมมนา ที่ผ่านมา....
 
 
 
ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์จาก จาก Airlangga University ประเทศอินโดนีเซีย รายละเอียดเพิ่มเติม ... ผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พบผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์
รายละเอียดเพิ่มเติม...
คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตเก่า และนิสิตปัจจุบัน ได้ร่วมทำบุญตักบาตรและทำกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันภูมิพล รายละเอียดเพิ่มเติม... คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดพิธีทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้อาจารย์ใหญ่ทางสัตวแพทย์ และทำบุญให้กับสัตว์ทดลอง ประจำปี ๒๕๕๙
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมพิธีถวายราชสักการะและน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รายละเอียดเพิ่มเติม ...

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบเงินจากโครงการ
"สัตวแพทย์ จุฬาฯ ปันน้ำใจ" เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร
รายละเอียดเพิ่มเติม...
 
เปิดตัว "เจแปน" หมาใส่สายสวนรักษาโรคหัวใจตัวแรกของไทย
อาคารชัยอัศวรักษ์ ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจาปี 2558 รางวัลอาคารควรค่าแห่งการอนุรักษ์ ประจาปี 2558 ประเภท "อาคารสถาบันและอาคารสาธารณะ" รายละเอียดเพิ่มเติม...

  ข่าวทั้งหมด....
   
 
     
  ฉบับที่ 1 (พฤศจิกายน) | ฉบับที่ 2 (ธันวาคม) | ฉบับที่ 3 (มกราคม) |  
     
     
 
 
 
 
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2558
การคัดเลือกเข้าศึกษา โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2559 (รับสมัคร 4-11 มีนาคม 2559) รายละเอียดเพิ่มเติม
การสอบคัดเลือกระบบรับตรงของ กสพท ปีการศึกษา 2559
ปฎิทินการรับสมัครเข้าศึกษา
 
 
 
 
ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน ส่งขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับเงินอุดหนุนโครงการวิจัยเงินทุนคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
ประจำปีงบประมาณ 2560 ตามแบบ วบ -1(ดาวน์โหลดได้ที่นี่ MS WORD | PDF) ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 นี้เท่านั้น
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายวิจัย 89676
     
 
     
     
 
 

ฝ่ายนิสิตสัมพันธ์ สโมสรนิสิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดทำโครงการเปิดโลกกิจกรรม ปีการศึกษา 2559 "VET ACT FEST 2016" รายละเอียดเพิ่มเติม ...

 

ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันภูมิพล รายละเอียดเพิ่มเติม ...

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ปาริชาติ เทเสนา นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสรีรวิทยาการสัตว์ ที่ได้รับรางวัล "Excellent Research Award" จากงาน The 9th VPAT Regional Veterinary Congress 2016 รายละเอียดเพิ่มเติม....

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอแสดงความบินดีกับ น.ส.ณัฐฐิกา พัสตรเภที นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสรีรวิทยาการสัตว์ ที่ได้รับรางวัล "Best Presentation Award" จากงาน The International Graduate Research Conference (IGRC 2015) รายละเอียดเพิ่มเติม ..

     
     
     
 
   
   
   
   
   

 

 
   
ตารางกิจกรรมเดือนธันวาคม
 
 
 
 
   
 
 
 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม ...
 
 
SCImago Journal & Country Rank
 
 
 
 
 
 
ทุกวันเสาร์ เวลา 09.05-09.30 น.
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
101.5 Mhz
วิทยากร
รศ.สพ.ญ.ดร. อัจฉริยา ไศละสูต
น.สพ.ดร. จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
 
 
 
 
 
 
             
     
             
     
             
         
 
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  39 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
  กรุงเทพมหานคร 10330
  โทร 0-2218-9773, 75
E-mail: venis.k@chula.ac.th
 
 
  Facebook    
  Twitter