• สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรงานจุฬาฯ วิชาการ’ ๖๐ จุฬาฯ เอ็กซ์โป 2017 “VET Chula Expo 2017: VET Chulasic World” รายละเอียดเพิ่มเติม...

  • แสดงความยินดีกับ รศ.น.สพ.ดร.ณุวีร์ ประภัสระกูล อาจารย์ภาควิชาจุลชีววิทยา ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี ๒๕๕๙ ระดับดี จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รายละเอียดเพิ่มเติม...

  • คณะสัตวแพทยศาสตร์ และสมาคมนิสิตเก่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล รายละเอียดเพิ่มเติม...

  • คณะสัตวแพทยศาสตร์จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ๑๐๐ วัน ถวายแด่พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และกิจกรรมแปรอักษร “๙ CU VET” รายละเอียดเพิ่มเติม...

  • คณะสัตวแพทยศาสตร์ และสมาคมนิสิตเก่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้จัดพิธีสวมเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ รายละเอียดเพิ่มเติม...

  • คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ รายละเอียดเพิ่มเติม...

  • เจรจาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ Airlangga University ประเทศอินโดนีเชีย รายละเอียดเพิ่มเติม...

 
 
 
 
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารจากงานประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ที่ผ่านมา....
หน่วยชันสูตรโรคสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การตรวจวินิจฉัยโรคสุกรจากตัวอย่างน้ำลาย
(Oral Fluids: Swine Diseases Diagnosis)"
รายละเอียดเพิ่มเติม | ใบสมัคร
 
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Pelvic fracture & coxofemoral joint luxation" ในวันที่ 21 มีนาคม 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม | ดาวน์โหลดใบสมัคร ...
 
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "humerusBasic Plate Osteosynthesis for Fracture ManagementContact"
ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม | ดาวน์โหลดใบสมัคร ...
 
 
 
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Ear, Nose and Throat diseases in Dogs and Cats" ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม | ดาวน์โหลดใบสมัคร ...
 
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การฝังเข็มในสัตว์เลี้ยง(Acupuncture in companion animals)" ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม | กำหนดการฝึกอบรม | ดาวน์โหลดใบสมัคร
 
 
 
    ข่าวอบรม สัมมนา ที่ผ่านมา....
 
 
 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดทำโครงการเพื่อสวัสดิภาพสัตว์ (Five Freedom) เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ต.บ่อพลับ อ.เมือง จ.นครปฐม รายละเอียดเพิ่มเติม ศ.น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช คณบดี รับมอบตำรา "โรคเต้านมอักเสบในโคนม" จาก รศ.น.สพ. ธีรพงศ์ ธีรภัทรสกุล รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาควิชาศัลยศาสตร์ ร่วมกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หู คอ จมูก ในสุนัข และแมว (Ear, Nose and Throat disease in Dogs and Cats) เมื่อวันที่ 19 - 20 มกราคม 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดแถลงข่าวในหัวข้อ "เชื้อดื้อยากับการใช้ยาปฏิชีวนะในปศุสัตว์" เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องสาธิต อาคาร 60 ปี
รายละเอียดจากการแถลงข่าว | ภาพงานแถลงข่าว
ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์จาก จาก Airlangga University ประเทศอินโดนีเซีย รายละเอียดเพิ่มเติม ... ผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พบผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์
รายละเอียดเพิ่มเติม...
คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตเก่า และนิสิตปัจจุบัน ได้ร่วมทำบุญตักบาตรและทำกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันภูมิพล รายละเอียดเพิ่มเติม... คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดพิธีทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้อาจารย์ใหญ่ทางสัตวแพทย์ และทำบุญให้กับสัตว์ทดลอง ประจำปี ๒๕๕๙
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมพิธีถวายราชสักการะและน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รายละเอียดเพิ่มเติม ...

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบเงินจากโครงการ
"สัตวแพทย์ จุฬาฯ ปันน้ำใจ" เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร
รายละเอียดเพิ่มเติม...
 
เปิดตัว "เจแปน" หมาใส่สายสวนรักษาโรคหัวใจตัวแรกของไทย
อาคารชัยอัศวรักษ์ ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจาปี 2558 รางวัลอาคารควรค่าแห่งการอนุรักษ์ ประจาปี 2558 ประเภท "อาคารสถาบันและอาคารสาธารณะ" รายละเอียดเพิ่มเติม...

  ข่าวทั้งหมด....
   
 
     
  ฉบับที่ 1 (พฤศจิกายน) | ฉบับที่ 2 (ธันวาคม) | ฉบับที่ 3 (มกราคม) |
ฉบับที่ 4 (กุมภาพันธ์) |
 
     
     
 
 
 
 
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2558
การคัดเลือกเข้าศึกษา โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2559 (รับสมัคร 4-11 มีนาคม 2559) รายละเอียดเพิ่มเติม
การสอบคัดเลือกระบบรับตรงของ กสพท ปีการศึกษา 2559
ปฎิทินการรับสมัครเข้าศึกษา
 
 
 
 
ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน ส่งขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับเงินอุดหนุนโครงการวิจัยเงินทุนคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
ประจำปีงบประมาณ 2560 ตามแบบ วบ -1(ดาวน์โหลดได้ที่นี่ MS WORD | PDF) ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 นี้เท่านั้น
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายวิจัย 89676
     
 
     
     
 
 

ฝ่ายนิสิตสัมพันธ์ สโมสรนิสิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดทำโครงการเปิดโลกกิจกรรม ปีการศึกษา 2559 "VET ACT FEST 2016" รายละเอียดเพิ่มเติม ...

 

ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันภูมิพล รายละเอียดเพิ่มเติม ...

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ปาริชาติ เทเสนา นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสรีรวิทยาการสัตว์ ที่ได้รับรางวัล "Excellent Research Award" จากงาน The 9th VPAT Regional Veterinary Congress 2016 รายละเอียดเพิ่มเติม....

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอแสดงความบินดีกับ น.ส.ณัฐฐิกา พัสตรเภที นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสรีรวิทยาการสัตว์ ที่ได้รับรางวัล "Best Presentation Award" จากงาน The International Graduate Research Conference (IGRC 2015) รายละเอียดเพิ่มเติม ..

     
     
     
 
   
   
   
   
   

 

 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม ...
 
 
SCImago Journal & Country Rank
 
 
 
 
 
 
ทุกวันเสาร์ เวลา 09.05-09.30 น.
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
101.5 Mhz
วิทยากร
รศ.สพ.ญ.ดร. อัจฉริยา ไศละสูต
น.สพ.ดร. จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
 
 
 
 
 
 
             
     
             
     
             
         
 
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  39 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
  กรุงเทพมหานคร 10330
  โทร 0-2218-9773, 75
E-mail: venis.k@chula.ac.th
 
 
  Facebook    
  Twitter