|
 
 
 
เอกสารการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา
 
     
  Special Clinical Practice: Moving toward the specialties  
 
Small animal imaging workshop I วันที่ 21 - 23 กรกฎาคม 2557 [118 mb]
 
 
Urology clinic ครั้งที่ 4 วันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2557
[118 mb]
 
 
Feline clinic ครั้งที่ 3 วันอังคารที่ 8 เมษายน 2557 [17.4 MB]
 
 
Oral and Dental clinic ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 11 มีนาคม 2557 [32.3 MB]
 
 
Emergency and Critical care clinic ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 4 มีนาคม 2557 [20.5 MB]
 
     
  โครงการฝึกอบรมและปฏิบัติการ "Small animal imaging workshop I"  
 
Small animal imaging workshop I วันที่ 21 - 23 กรกฎาคม 2557 [118 MB]
 
     
    GUFVA 2014 (25-27 June 2014)  
   
 
Healthcare Services Integration in ASEAN (Nurul Imlati Haddad, ASEAN Secretariat)
 
 
Impact of the Veterinary Schools in ASEAN Members Towards the 2015 AEC (Srihadi Agungpriyono, IPB, Indonesia; Trinh Dinh Tau, HUA, Vietnam; Khin Hnin Swe, Ye Htut Aung, Myanmar)
 
 
OIE Standards on Veterinary Statutory Bodies (VSB) and the recommendations from the 3rd Global Conference on veterinary education and performance of VSB (RONELLO ABILA and MARY JOY N. GORDONCILLO, OIE Sub-Regional Representation for South-East Asia)
 
     
 
Regional Professional Organization FAVA’s strategy on MRA (Achariya Sailasuta, Secretary General of FAVA)
 
     
 
Roadmap of the Veterinary Profession to MRA (MA. ELIZABETH D. CALLANTA, Chairperson, Professional Regulatory Board of Vet Med Professional Regulation Commission PHILIPPINES)
 
     
 
Roles of the Veterinary Council of Thailand in strengthening Veterinary Services: Are we ready for MRA of veterinary professions towards AEC..? (Suvichai Rojanasthein and Thanawat Tiensin, The Veterinary Council of Thailand)
 
     
 
The Role of Veterinary Statutory Body in Indonesia: facing the MRA in ASEAN (Retno Dewi Wiwiek Bagja, Indonesian Veterinary Medical Association)
 
     
 
The Role of Myanmar Veterinary Council towards MRA with ASEAN Countries (Saw Plei Saw,
Chairman, Myanmar Veterinary Council)
 
     
 
Development of ASEAN Mutual Recognition Arrangements: The Singapore Situation (Dr. Shane Ryan, President-Elect Federation of Asian Veterinary Associations Past President Singapore Veterinary Association)
 
     
 
ASEAN Mutual Recognition Arrangement (MRA) on Dental Practitioners: What has been done? (Asst.Prof.Dr. Suchit Poolthong, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University)
 
     
     
    การสัมมนาเรื่องสมุนไพร (24 พ.ค. 2555)  
     
  ประสบการณ์การใช้สมุนไพรทางการแพทย์ (กรองทอง อรวีระกุล สพ.บ., MS., CVA., Dip.M.H.S.)  
     
  ประสบการณ์การใช้สมุนไพร ทางการแพทย์ (slide) (กรองทอง อรวีระกุล สพ.บ., MS., CVA., Dip.M.H.S.)  
     
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสมุนไพร สารประกอบทางเคมีและเภสัชวิทยาของพืช ( รศ.ภญ.ดร.สุพัตรา ศรีไชยรัตน์)  
     
  สมุนไพร (สพ.ญ.สุธาสนาน เจียรพร)  
     
  Herbs and Supplements in Clinical Veterinary Oncology (Anudep Rungsipipat)  
     
  Veterinary Herbal Medicine (Naowarat Suthamnatpong, D.V.M., Ph.D.)  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 
   
 
SCImago Journal & Country Rank
 
 
 
ทุกวันเสาร์ เวลา 09.05-09.30 น.
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
101.5 Mhz
วิทยากร
รศ.สพ.ญ.ดร. อัจฉริยา ไศละสูต
น.สพ.ดร. จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
 
 
 
You're visitor number
Since December 9, 2012
จำนวนลิงค์ทั้งหมดในหน้านี้
ลิงค์
 
 
             
     
             
     
             
         
 
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  39 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
  กรุงเทพมหานคร 10330
  โทร 0-2218-9773, 75
 
 
  Facebook    
  Twitter