สัตวแพทย์ จุฬาฯ สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนาคุณธรรม ก้าวล้ำงานวิจัย รับใช้สังคม
โรงพยาบาลสัตว์เล็ก2018-11-09T16:09:44+00:00

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก

ที่ตั้ง

39 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

พิกัด: 13.742375, 100.534879

แผนที่ของกูเกิล

ห้องฉุกเฉิน

02-218-9752
เข้าเว็บไซต์

อายุรกรรมทั่วไป และเวชศาสร์ป้องกัน

เวลาทำการ
08.00 -15.00 น.
วันจันทร์-วันศุกร์

8.30-11.00 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์
และวันหยุด นักขัตฤกษ์

หน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉินและหออภิบาลสัตว์ป่วยวิกฤต

เวลาทำการ
24 ชั่วโมง

คลินิกโรคหัวใจ

เวลาทำการ
08.00 -15.00 น.
วันจันทร์-วันศุกร์

8.30-11.00 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์
และวันหยุด นักขัตฤกษ์

คลินิกโรคไต และโรคระบบทางเดินปัสสาวะ

เวลาทำการ
08.00 -15.00 น.
วันจันทร์-วันศุกร์

8.30-11.00 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์
และวันหยุด นักขัตฤกษ์

หน่วยจักษุ (คลินิกโรคตา)

เวลาทำการ
08.00 -16.00 น.

คลินิกโรคผิวหนัง

เวลาทำการ
08.00 -15.00 น.
วันจันทร์-วันศุกร์

8.30 – 15.00 น.
วันเสาร์

8.30-11.00 น.
วันอาทิตย์และวันหยุด นักขัตฤกษ์

คลินิกสมบูรณ์พันธุ์

เวลาทำการ
08.00 -15.00 น.
วันจันทร์-วันศุกร์

8.30-11.00 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์
และวันหยุด นักขัตฤกษ์

คลินิกโรคมะเร็ง

เวลาทำการ
08.00 -15.00 น.
วันจันทร์-วันศุกร์

ปิด วันเสาร์-วันอาทิตย์
และวันหยุด นักขัตฤกษ์

คลินิกระบบประสาท

เวลาทำการ
08.00 – 15.00 น.
วันอังคาร – วันศุกร์

คลินิกสัตว์เลี้ยงพิเศษ

เวลาทำการ
08.00 -15.00 น.
วันจันทร์-วันศุกร์

08.30 – 11.00 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์

คลินิกโรคเบาหวาน

เวลาทำการ
08.00 – 15.00 น.
วันจันทร์-วันศุกร์

08.00 – 15.00 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์
และวันหยุด นักขัตฤกษ์

ข้อมูลเกี่ยวกับบริการทั้งหมด

ขั้นตอนการเข้ารักษาสัตว์ป่วย

การทำบัตร

บริการทำบัตร
วันจันทร์ถึงศุกร์
6.00-20.00 น.
ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
เปิดทำการ 7.00-20.00 น.

ติดต่อห้องเวชระเบียน
ชั้น 1 อาคาร 50 ปี

ทำบัตรใหม่

 1. เขียนประวัติในใบฟอร์มขอมีเวชระเบียน โดยแนบสำเนาบัตรประชาชน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการทำประวัติใหม่
 2. ติดต่อเจ้าหน้าที่เวชระเบียน รับบัตรคิว และแนะนำท่านให้นำสัตว์ป่วยไปยังหน่วยตรวจโรค
 3. ชั่งน้ำหนักสัตว์ป่วยทุกครั้งที่มารับการรักษา
 4. กรุณาพาสัตว์ป่วยไปรอยังหน่วยตรวจโรคตามคำแนะนำ
 5. รอพบสัตวแพทย์ตามลำดับคิว
 6. รับใบนัดหมาย และใบสั่งยา พร้อมยื่นชำระค่าใช้จ่าย
 7. รับใบนัดหมาย และใบสั่งยา พร้อมยื่นชำระค่าใช้จ่าย

ค้นประวัติเก่า

 1. ยื่นบัตรโรงพยาบาลหรือใบนัดตรวจโรคพร้อมแจ้งอาการ ณ ห้องเวชระเบียน
 2. รับบัตรคิว เพื่อทราบลำดับการตรวจ
 3. ชั่งน้ำหนักสัตว์ป่วยทุกครั้งที่เข้ามารับการรักษา
 4. กรุณาพาสัตว์ป่วยไปรอยังหน่วยตรวจโรคตามคำแนะนำ
 5. รอพบสัตวแพทย์ตามลำดับคิว
 6. รับใบนัดหมาย และใบสั่งยา พร้อมยื่นชำระค่าใช้จ่าย
 7. รอรับยาและตรวจสอบความถูกต้อง

บุคลากร โรงพยาบาลสัตว์เล็ก

ผศ.น.สพ.สิริพงศ์ เกียรติกิตติคุณ
ผศ.น.สพ.สิริพงศ์ เกียรติกิตติคุณAsst.Prof. Srireepong Kiertkrittikhoon
ผู้ช่วยคณบดีและผอ.โรงพยาบาลสัตว์ กรุงเทพฯ
E-mail: Srireepong.k@gmail.com
Tel: +66(0) 2218 9639
น.สพ. สุวิทย์ กัมทรทิพย์
น.สพ. สุวิทย์ กัมทรทิพย์รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน
Email: Vitsugum@gmail.com
Tel: +66(0) 2218 9766
น.สพ. มนคน ตรีศิริโรจน์
น.สพ. มนคน ตรีศิริโรจน์รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
E-mail: Monkon.t@chula.ac.th
Tel: +66(0) 2218 9415
ผศ.สพ.ญ.ดร.สิริลักษณ์ สุรเชษฐพงษ์
ผศ.สพ.ญ.ดร.สิริลักษณ์ สุรเชษฐพงษ์Asst.Prof.Dr.Sirilak Surachetpong
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย
E-mail: Sirilakd27@gmail.com
Tel: +66(0) 2218 9415
อ.น.สพ.ชัยยศ ธารรัตนะ
อ.น.สพ.ชัยยศ ธารรัตนะInstructor Chaiyot Tanrattana
รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพฯ
E-mail : Tchaiyot2000@yahoo.com
Tel: +66(0) 2218 9412
อ.สพ.ญ.ดร.นิภัทรา สวนไพรินทร์
อ.สพ.ญ.ดร.นิภัทรา สวนไพรินทร์Instructor Dr.Nipattra Suanpairintr
รองผู้อำนวยการฝ่ายเภสัชกรรม
E-mail : Nipattra@gmail.com
Tel: +66(0) 2218 9732
นางสาวรติรัตน์ มากมีสุขอัชนโชติ
นางสาวรติรัตน์ มากมีสุขอัชนโชติเจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)
E-mail : M.ratirat@gmail.com
Tel: +66(0) 2218 9754
นางสาว ปราณี จงไกรจักร
นางสาว ปราณี จงไกรจักรเจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ)
E-mail : Cpranee1@hotmail.com
Tel: +66(0) 2218 9754
นางสาวชุติมา จันทร์แก้ว
นางสาวชุติมา จันทร์แก้วเจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ)
Tel: +66(0) 2218 9754
นางสาวธันยภัทร์ ประทุมศรีสาคร
นางสาวธันยภัทร์ ประทุมศรีสาครเจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ)
E-mail : Moon_ndrabbit@hotmail.com
Tel: +66(0) 2218 9757
นางสาวฐิภาพรรณ ภักดิ์หิรัญวาณิช
นางสาวฐิภาพรรณ ภักดิ์หิรัญวาณิชเจ้าหน้าที่สำนักงาน (คลังยาและเวชภัณฑ์)
Tel: +66(0) 2218 9757
นางสาวเยาวลักษณ์ มุ่งชนะ
นางสาวเยาวลักษณ์ มุ่งชนะเจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน)
E-mail : Yaowalux166@hotmail.com
Tel: +66(0) 2218 9757
นางสาวพุทธิมา ขุนเอียด
นางสาวพุทธิมา ขุนเอียดเจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน)
Tel: +66(0) 2218 9757