สัตวแพทย์ จุฬาฯ สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนาคุณธรรม ก้าวล้ำงานวิจัย รับใช้สังคม
โรงพยาบาลสัตว์เล็ก2018-06-11T10:37:31+00:00

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก

ที่ตั้ง

39 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

พิกัด: 13.742375, 100.534879

แผนที่ของกูเกิล

ห้องฉุกเฉิน

02-218-9752
เข้าเว็บไซต์

อายุรกรรมทั่วไป และเวชศาสร์ป้องกัน

เวลาทำการ
08.00 -15.00 น.
วันจันทร์-วันศุกร์

8.30-11.00 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์
และวันหยุด นักขัตฤกษ์

หน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉินและหออภิบาลสัตว์ป่วยวิกฤต

เวลาทำการ
24 ชั่วโมง

คลินิกโรคหัวใจ

เวลาทำการ
08.00 -15.00 น.
วันจันทร์-วันศุกร์

8.30-11.00 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์
และวันหยุด นักขัตฤกษ์

คลินิกโรคไต และโรคระบบทางเดินปัสสาวะ

เวลาทำการ
08.00 -15.00 น.
วันจันทร์-วันศุกร์

8.30-11.00 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์
และวันหยุด นักขัตฤกษ์

หน่วยจักษุ (คลินิกโรคตา)

เวลาทำการ
08.00 -16.00 น.

คลินิกโรคผิวหนัง

เวลาทำการ
08.00 -15.00 น.
วันจันทร์-วันศุกร์

8.30 – 15.00 น.
วันเสาร์

8.30-11.00 น.
วันอาทิตย์และวันหยุด นักขัตฤกษ์

คลินิกสมบูรณ์พันธุ์

เวลาทำการ
08.00 -15.00 น.
วันจันทร์-วันศุกร์

8.30-11.00 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์
และวันหยุด นักขัตฤกษ์

คลินิกโรคมะเร็ง

เวลาทำการ
08.00 -15.00 น.
วันจันทร์-วันศุกร์

ปิด วันเสาร์-วันอาทิตย์
และวันหยุด นักขัตฤกษ์

คลินิกระบบประสาท

เวลาทำการ
08.00 – 15.00 น.
วันอังคาร – วันศุกร์

คลินิกสัตว์เลี้ยงพิเศษ

เวลาทำการ
08.00 -15.00 น.
วันจันทร์-วันศุกร์

08.30 – 11.00 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์

คลินิกโรคเบาหวาน

เวลาทำการ
08.00 – 15.00 น.
วันจันทร์-วันศุกร์

08.00 – 15.00 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์
และวันหยุด นักขัตฤกษ์

ข้อมูลเกี่ยวกับบริการทั้งหมด

ขั้นตอนการเข้ารักษาสัตว์ป่วย

การทำบัตร

บริการทำบัตร
วันจันทร์ถึงศุกร์
6.00-20.00 น.
ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
เปิดทำการ 7.00-20.00 น.

ติดต่อห้องเวชระเบียน
ชั้น 1 อาคาร 50 ปี

ทำบัตรใหม่

 1. เขียนประวัติในใบฟอร์มขอมีเวชระเบียน โดยแนบสำเนาบัตรประชาชน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการทำประวัติใหม่
 2. ติดต่อเจ้าหน้าที่เวชระเบียน รับบัตรคิว และแนะนำท่านให้นำสัตว์ป่วยไปยังหน่วยตรวจโรค
 3. ชั่งน้ำหนักสัตว์ป่วยทุกครั้งที่มารับการรักษา
 4. กรุณาพาสัตว์ป่วยไปรอยังหน่วยตรวจโรคตามคำแนะนำ
 5. รอพบสัตวแพทย์ตามลำดับคิว
 6. รับใบนัดหมาย และใบสั่งยา พร้อมยื่นชำระค่าใช้จ่าย
 7. รับใบนัดหมาย และใบสั่งยา พร้อมยื่นชำระค่าใช้จ่าย

ค้นประวัติเก่า

 1. ยื่นบัตรโรงพยาบาลหรือใบนัดตรวจโรคพร้อมแจ้งอาการ ณ ห้องเวชระเบียน
 2. รับบัตรคิว เพื่อทราบลำดับการตรวจ
 3. ชั่งน้ำหนักสัตว์ป่วยทุกครั้งที่เข้ามารับการรักษา
 4. กรุณาพาสัตว์ป่วยไปรอยังหน่วยตรวจโรคตามคำแนะนำ
 5. รอพบสัตวแพทย์ตามลำดับคิว
 6. รับใบนัดหมาย และใบสั่งยา พร้อมยื่นชำระค่าใช้จ่าย
 7. รอรับยาและตรวจสอบความถูกต้อง