สัตวแพทย์ จุฬาฯ สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนาคุณธรรม ก้าวล้ำงานวิจัย รับใช้สังคม
ห้องสมุดและศูนย์เอกสารการสัตว์2018-11-08T21:08:01+00:00

ห้องสมุดและศูนย์เอกสารการสัตว์

เว็บไซต์

ติดต่อ ห้องสมุดและศูนย์เอกสารการสัตว์

เวลาเปิดให้บริการ
เปิดเทอม วันจันทร์ – ศุกร์ 07.00 – 19.00 น.
ปิดเทอม วันจันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 16.00 น.
ปิดบริการ วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดทางราชการ

ติดต่อสอบถาม
โทร +66(0) 2218 9554 – 7