สัตวแพทย์ จุฬาฯ สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนาคุณธรรม ก้าวล้ำงานวิจัย รับใช้สังคม
ปริญญาบัณฑิต2018-04-19T15:50:25+00:00

ปริญญาบัณฑิต

  • รอบที่ 1 Portfolio

  • รอบที่ 2 รับแบบโควต้า

  • รอบที่ 3 รับตรงร่วมกับ กสพท.

  • รอบที่ 4 รับแบบ Admissions

  • รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

ระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา TCAS ปีการศึกษา