สัตวแพทย์ จุฬาฯ สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนาคุณธรรม ก้าวล้ำงานวิจัย รับใช้สังคม
โครงสร้างหลักสูตร2018-04-19T15:50:26+00:00

โครงสร้างหลักสูตร

ปริญญาบัณฑิต
หน่วยพัฒนาวิชาการ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์คลินิก 1 หลักสูตร มี 4 แขนงวิชา
  • แขนงวิชาอายุรกรรม

  • แขนงวิชาพยาธิชันสูตร

  • แขนงวิชาสูติ-เธนุเวชกรรม

  • แขนงวิชาศัลยกรรรม

เปิดไฟล์