สัตวแพทย์ จุฬาฯ สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนาคุณธรรม ก้าวล้ำงานวิจัย รับใช้สังคม
บัณฑิตศึกษา / ประกาศนียบัตรบัณฑิต2018-04-19T15:50:21+00:00

บัณฑิตศึกษา / ประกาศนียบัตรบัณฑิต

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์คลินิก 1 หลักสูตร มี 4 แขนงวิชา

  • แขนงวิชาอายุรกรรม

  • แขนงวิชาพยาธิชันสูตร

  • แขนงวิชาสูติ-เธนุเวชกรรม

  • แขนงวิชาศัลยกรรรม

เปิดไฟล์