สัตวแพทย์ จุฬาฯ สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนาคุณธรรม ก้าวล้ำงานวิจัย รับใช้สังคม
ฝ่ายวิรัชกิจ (International Affairs)2018-05-24T16:29:37+00:00

ฝ่ายวิรัชกิจ (International Affairs)

Services

International Liaison and Special Affairs Service
• Accommodate delegates from international organizations and institutions
• Coordinate with other division and departments within the faculty and other organizations for a state visit.

Overseas Students and Exchange Programme Service
• Serve as coordinator for CUVET student applications, selection, and preparations to study abroad.
• Receive applicants from foreign countries, provide assistance for their well-being, and provide relevant information for foreign students.
• Promote student exchange with partner universities under Agreements of Academic Exchange, and arrange for student exchanges with partner universities.

International Cooperation Service
• Draft and propose the Academic Agreements and arrange for the signing of the Agreement.
• Promote and act within faculty/university’s policies and Agreements of Academic Exchanges to ensure a fruitful and mutually beneficial relationship with our partner faculties/universities.

About Us

ศ.น.สพ.ดร.อลงกร อมรศิลป์
ศ.น.สพ.ดร.อลงกร อมรศิลป์Prof.Dr.Alongkorn Amonsin
รองคณบดีวิชาการ วิรัชกิจ และกิจการนิสิต
Alongkorn.A@chula.ac.th
Tel: +66(0) 2218 9578
อ.น.สพ.ดร.ธราดล เหลืองทองคำ
อ.น.สพ.ดร.ธราดล เหลืองทองคำDr. Taradon Luangtongkum
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ
Taradon.L@chula.ac.th
Tel. +66(0) 2218 9578
นางสาวหทัยทิพย์ ภาคอินทรีย์
นางสาวหทัยทิพย์ ภาคอินทรีย์Miss Hathaithip Phakinsee
ผู้อำนวยการวิชาการ
Hathaithip.p@chula.ac.th
Tel. +66(0) 2218 9675

MOU

Institutions Country
(UNIVERSITY LEVEL)
1 THE UNIVERSITY OF ADELAIDE AUSTRALIA
2 RAKUNO GAKUEN UNIVERSITY JAPAN
3 HOKKAIDO UNIVERSITY JAPAN
4 THE UNIVERSITY OF TOKYO JAPAN
5 OSAKA PREFECTURE UNIVERSITY JAPAN
6 UNIVERSITY OF MIYAZAKI JAPAN
7 UNIVERSITY OF PUTRA MALAYSIA MALAYSIA
(FACULTY LEVEL)
1 IOWA STATE UNIVERSITY USA
2 SMITHSONIAN INSTITUTION USA
3 PURDUE UNIVERSITY USA
4 UTRECHT UNIVERSITY NATHERLANDS
5 UNIVERSITY OF PARMA ITALY
6 THE UNIVERSITY OF MURCIA SPAIN
7 CUKUROVA UNIVERSITY TURKEY
8 THE FAMILY ANIMAL HOSPITAL JAPAN
9 SEOUL NATIONAL UNIVERSITY KOREA
10 NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY TAIWAN
11 NATIONAL CHUNG-HSING UNIVERSITY TAIWAN
12 UNIVERSITY OF VETERINARY SCIENCE MYANMAR
13 UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES LOS BANOS PHILIPPINES
14 NONG LAM UNIVERSITY VIETNAM
15 RESORT WORLD AT SENTOSA MALAYSIA
16 AQUAWALK SDN BHD MALAYSIA
17 GADJAH MADA UNIVERSITY INDONESIA
18 UNIVERSITAS AIRLANGGA INDONESIA

Campus Life

Accommodations
Library
Sports Facilities
Health Center

Map & Directions

Download PDF

Related Links

Chulalongkorn University
Faculty of Veterinary Science
Graduate School, CU
Office of International Affairs, CU
Office of The Registrar