สัตวแพทย์ จุฬาฯ สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนาคุณธรรม ก้าวล้ำงานวิจัย รับใช้สังคม
สวัสดิการ2018-04-19T15:50:23+00:00

สวัสดิการ

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง)
อาคารหอพักนิสิต
การประกันอุบัติเหตุ
การลดหย่อนค่าโดยสารรถไฟ
การศึกษาวิชาทหาร
ทุนอาหารกลางวัน