สัตวแพทย์ จุฬาฯ สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนาคุณธรรม ก้าวล้ำงานวิจัย รับใช้สังคม
สวัสดิการ2019-01-26T23:25:06+00:00

สวัสดิการ

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง)
อาคารหอพักนิสิต
การประกันอุบัติเหตุ
การลดหย่อนค่าโดยสารรถไฟ
การศึกษาวิชาทหาร
ทุนอาหารกลางวัน