สัตวแพทย์ จุฬาฯ สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนาคุณธรรม ก้าวล้ำงานวิจัย รับใช้สังคม

อายุรศาสตร์

อายุรศาสตร์2018-07-25T23:58:37+00:00

อายุรศาสตร์

เข้าเว็บไซต์ภาควิชา

ติดต่อ ภาควิชาอายุรศาสตร์

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

39 ถนนอังรีดูนังค์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330

โทร. 0-2218-9412, 0-2252-9575

โทรสาร 0-252-9575