สัตวแพทย์ จุฬาฯ สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนาคุณธรรม ก้าวล้ำงานวิจัย รับใช้สังคม
สูติศาสตร์-เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์2018-07-23T23:31:07+00:00

สูติศาสตร์-เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์

เข้าเว็บไซต์ภาควิชาฯ

ติดต่อ ภาควิชาฯ

ภาควิชาสูติศาสตร์ เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
เลขที่ 39 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เบอร์โทร: 02-2189644-5
โทรสาร: 02-2520738