สัตวแพทย์ จุฬาฯ สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนาคุณธรรม ก้าวล้ำงานวิจัย รับใช้สังคม
หน่วยชันสูตรโรคสัตว์กลาง2018-11-22T13:06:22+00:00

หน่วยชันสูตรโรคสัตว์

ชันสูตรซากสัตว์เพื่อหาสาเหตุการตายของสัตว์ โดยใช้กระบวนการทางพยาธิวิทยา จุลพยาธิวิทยา เซลล์วิทยา และโลหิตวิทยา