สัตวแพทย์ จุฬาฯ สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนาคุณธรรม ก้าวล้ำงานวิจัย รับใช้สังคม
ศัลยศาสตร์2019-03-14T15:24:45+00:00

ศัลยศาสตร์

เว็บไซต์

อาจารย์
สพ.ญ.ดร.นลินี ตันติวนิช
สพ.ญ.ดร.นลินี ตันติวนิชAsst.Prof.Dr. Nalinee Tuntivanich
หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ A4
Email: Nalinee.T@chula.ac.th
Tel: (+66)0 2218 9639
น.สพ.ดร.วรพันธุ์ ณ สงขลา
น.สพ.ดร.วรพันธุ์ ณ สงขลาAsst.Prof.Dr. Voraphan na Songkhla
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ A4
Email: Voraphan.n@chula.ac.th
Tel: (+66)0 2218 9639
น.สพ.ดร.วรพันธุ์ ณ สงขลา
น.สพ.ดร.วรพันธุ์ ณ สงขลาAsst.Prof. Srireepong Kiertkrittikhoon
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ A4
Email: Aorkitty@yahoo.co.th
Tel: (+66)0 2218 9629
น.สพ.ดร.สุมิตร ดุรงค์พงษ์ธร
น.สพ.ดร.สุมิตร ดุรงค์พงษ์ธรAsst.Prof.Dr. Sumit Durongphongtorn
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ A4
Email: Sumit.d@chula.ac.th
Tel: (+66)0 2218 9628
น.สพ.ดร.กัมปนาท สุนทรวิภาต
น.สพ.ดร.กัมปนาท สุนทรวิภาตAsst.Prof.Dr. Kumpanart Soontornvipart
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ A4
Email: Skumpana@hotmail.com
Tel: (+66)0 2218 9639
น.สพ.เกียรติพิเชษฐ์ โคมิน
น.สพ.เกียรติพิเชษฐ์ โคมินInstructor Kiatpichet Komin
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ A4
Email: Komin3182@hotmail.com
Tel: (+66)0 2218 9632
น.สพ.ภาสกร พฤกษะวัน
น.สพ.ภาสกร พฤกษะวันAsst.Prof. Pasakorn Briksawana
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ A4
Email: Opbriksaw@hotmail.com
Tel: (+66)0 2218 9639
น.สพ.ภาสกร พฤกษะวัน
น.สพ.ภาสกร พฤกษะวันAsst.Prof.Dr.Chalika Wangdee
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ A4
Email: C.wangdee@hotmail.com
Tel: (+66)0 2218 9639
สพ.ญ.ดร.แนน ช้อยสุนิรชร
สพ.ญ.ดร.แนน ช้อยสุนิรชรAsst.Prof.Dr.Nan Choisunirachon
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ A4
Email: Nan.c@chula.ac.th
Tel: (+66)0 2218 9640
สพ.ญ.ดร.นถพัฒน์ บุนนาค
สพ.ญ.ดร.นถพัฒน์ บุนนาคInstructor Dr.Nadhapat Bunnag
อาจารย์ A5
Email: Bnadhapat@gmail.com
Tel: (+66)0 2218 9639
สพ.ญ.ดร.กฤชพร กระดังงา
สพ.ญ.ดร.กฤชพร กระดังงาInstructor Dr.Krishaporn Kradangnga
อาจารย์ A5
Email: Krishaporn@gmail.com
Tel: (+66)0 2218 9639
สพ.ญ.ดร.พรรณระวี ภูมิวุฒิสาร
สพ.ญ.ดร.พรรณระวี ภูมิวุฒิสารInstructor Dr.Panrawee Phoomvuthisarn
อาจารย์ A5
Email: Panrawee.P@chula.ac.th
Tel: (+66)0 2218 9639
สพ.ญ.ดร.ณิโคล ศิริโศภิษฐ์ เมห์ล
สพ.ญ.ดร.ณิโคล ศิริโศภิษฐ์ เมห์ลInstructor Dr.Nicole Sirisopit Phoomvuthisarn Mehl
อาจารย์ A5
Email: Cudnicole@gmail.com
Tel: (+66)0 2218 9639
สพ.ญ.ดร.อรพรรณ จาตุรกาญจน์
สพ.ญ.ดร.อรพรรณ จาตุรกาญจน์Instructor Dr. Orapun Jaturakan
อาจารย์ A5
Email: Cuorapun.j@chula.ac.th
Tel: (+66)0 2218 9639
สพ.ญ.ดร.ศิรินันท์ พิศมัย
สพ.ญ.ดร.ศิรินันท์ พิศมัยInstructor Dr. Sirinun Pisamai
อาจารย์ A5
Email: Sirinun.P@chula.ac.th
Tel: (+66)0 2218 9639
สพ.ญ.ชุติมน ธนบูรณ์นิพัทธ์
สพ.ญ.ชุติมน ธนบูรณ์นิพัทธ์Instructor Chutimon Thanaboonnipat
อาจารย์ A5
Email: Chutimon.Th@chula.ac.th
Tel: (+66)0 2218 9639

บุคลากร
นางสาวชญาดา นนทกิจโยธิน
นางสาวชญาดา นนทกิจโยธิน เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7
นางเยาวลักษณ์ คำโสภา
นางเยาวลักษณ์ คำโสภาเจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P7
นายถนอม นิลไชย
นายถนอม นิลไชยเจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P8
นางบุษบา เอี่ยมสะอาด
นางบุษบา เอี่ยมสะอาดเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป (คนงาน) P9
นางระเวียง มูลปาก
นางระเวียง มูลปากเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป (เลี้ยงสัตว์ทดลอง) P9