สัตวแพทย์ จุฬาฯ สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนาคุณธรรม ก้าวล้ำงานวิจัย รับใช้สังคม
ศัลยศาสตร์2018-04-19T15:50:15+00:00

ศัลยศาสตร์

เว็บไซต์

พันธกิจ


ภาควิชาศัลยศาสตร์ มีพันธกิจที่สอดคล้องกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ คือ เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้ืนการเรียนการสอน เกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัย การรักษาโรคทางศัลยกรรมของสัตว์ชนิดต่างๆ เพื่อให้เกิดการศึกษา ค้นคว้า และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านวิชาการ ให้เพียงพอกับความต้องการของสังคมและประเทศชาต

วิสัยทัศน์


เป็นหน่ายงานชั้นนำของประเทศ ให้การศึกษาและบริการทางศัลยกรรมของสัตว์