สัตวแพทย์ จุฬาฯ สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนาคุณธรรม ก้าวล้ำงานวิจัย รับใช้สังคม
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมภาพลักษณ์2018-11-22T13:02:35+00:00

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมภาพลักษณ์

งานที่รับผิดชอบ

  • ประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของคณะสัตวแพทย์ฯ จุฬาฯ โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
  1. Facebook : คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Faculty of Veterinary Science, Chulalongkorn University

  1. ดูแล Website คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2. การจัดงานแถลงข่าว
  3. จดหมายข่าวคณะสัตวแพทย์ฯ จุฬาฯ  See-U VET NEWS
  4. โครงการสัตวแพทย์ฯ จุฬาฯ ติดปีก
  5. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
  6. หนังสือพิมพ์แนวหน้า pet care ดูแลสัตว์เลี้ยง ทุกวันอาทิตย์
  7. รายการวิทยุจุฬาฯ 2 รายการ คือ สัตวแพทยสนทนา และ เพื่อนสัตว์เลี้ยง pet care on-air

แนะนำบุคลากร

ศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.เกวลี ฉัตรดรงค์
ศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.เกวลี ฉัตรดรงค์Professor Dr. Kaywalee Chatdarong
รองคณบดีวิจัยและนวัตกรรม
E-mail: Kaywalee.c@chula.ac.th
Tel: +66(0) 2218 9793
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ. ภาวนา เชื้อศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ. ภาวนา เชื้อศิริAsst.Prof. Pawana Chuesiri
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร
Email: Pawana.U@chula.ac.th
Tel: +66(0) 2218 9719
นางสาวจันทร์เพ็ญ ถึงพุ่ม
นางสาวจันทร์เพ็ญ ถึงพุ่มเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์
E-mail: Junpen.t@chula.ac.th
Tel: +66(0) 2218 9710