สัตวแพทย์ จุฬาฯ สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนาคุณธรรม ก้าวล้ำงานวิจัย รับใช้สังคม

น้องวี นายวีรพงศ์ แซ่หาญ เข้ารายงานตัวศึกษาต่อคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

น้องวี นาย วีรพงศ์ แซ่หาญ เข้ารายงานตัว ศึกษาต่อคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้ว หลังสอบติด และได้รับทุนศูนย์จุฬาฯ-ชนบท กับรองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.มานพ ม่วงใหญ่ ผู้อำนวยการโครงการจุฬาฯ-ชนบท ที่อาคารสถาบัน 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้น้องวี ได้กล่าวขอบคุณทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มอบทุนให้ และทุกคนที่เป็นกำลังใจ และมองตนเองเป็นต้นแบบในการใช้ชีวิต โดยทางฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้ขอแสดงความยินดีกับน้องด้วย และขอสัมภาษณ์ เห็นว่า น้องวีมีอัธยาศัยดี สุภาพนอบน้อมมาก รู้สึกดีใจที่น้องมุ่งมั่นตั้งใจจริงเพื่อสอบเข้ามาเรียนในคณะสัตวแพทย์ฯ จุฬาฯ เพราะเป็นคณะที่น้องใฝ่ฝันฯ
ประวัติการศึกษา น้องวี จบชั้น ม.ปลายจากโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จ.น่าน และเป็นนักเรียนทุนมูลนิธิโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ด้วย
ทั้งนี้ได้มีสื่อ และนักข่าวจากหลายที่ มาสัมภาษณ์น้อง ได้แก่
e=youtu.be

2019-05-23T16:35:40+00:00พฤษภาคม 23rd, 2019|ข่าวเด่น|