สัตวแพทย์ จุฬาฯ สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนาคุณธรรม ก้าวล้ำงานวิจัย รับใช้สังคม

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ระบบ TCAS รอบ 3 (กสพท) ประจำปีการศึกษา 2561

ฝ่ายวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ระบบ TCAS รอบ 3 (กสพท) ประจำปีการศึกษา 2561

สอบสัมภาษณ์วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 11.30 น. ณ อาคาร 60 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www9.si.mahidol.ac.th/

http://tcas.cupt.net/