สัตวแพทย์ จุฬาฯ สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนาคุณธรรม ก้าวล้ำงานวิจัย รับใช้สังคม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การสตัฟฟ์สัตว์ครั้งที่ 11 : ปลา”
(ค่าอบรม มูลค่า 1,500 บาท ฟรี!!!)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล
1. ศิริภูมิ  ศิริเจริญ
2. จิตติชัย  อุทัยจันทร์
3. ชญาภา  กำแพงจันทร์
4. วริศรา  แก้วไชยะ
5. ภคภรณ์  พุกะทรัพย์
6. ธนพร  ฉันท์พลากร
7. ทิพาภรณ์  นิลสุข
8. ณัฐณภัทร  รู้กิจการพานิช
9. กัชบงกช  หมอทรัพย์
10. ธงธรพชร์  ฉมาดล
11. กษโรจน์  ศรีแย้ม
12. ณิตาพร  แหลมสมุทร
13. จิดาภา  หฤทย์ภาวศุทธิ
14. ทศพร  ไกรฤกษ์
15. ดลพัตรา  ดุลยพรดิส
รายชื่อตัวสำรอง
1. ธัญกมล  อ่อนน้อม
2. รมย์ชรินทร์  พรมแย้ม
3. บวรสิทธิ์  บุญนำเสถียร
4. พสธร  ลุมพิกานนท์
5. ลินจง  ทิพยะวัฒน์

ทางคณะกรรมการจะส่ง E-mail ยืนยันการได้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการจากภาควิชากลับไปค่ะ

**การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด**

กิจกรรมในปฏิทิน
2019-03-07T09:48:59+00:00มกราคม 25th, 2019|ทั้งหมด, อบรม/สัมมนา|