สัตวแพทย์ จุฬาฯ สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนาคุณธรรม ก้าวล้ำงานวิจัย รับใช้สังคม

ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น 2560

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรี มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560 เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการที่มีความประพฤติและผลการปฏิบัติงานดีเด่น มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560 คือ นางวารี นิยมธรรม นักวิทยาศาสตร์ ระดับเชี่ยวชาญ และ นายเสนาะ สุสัณกุลธร พนักงานทั่วไป บ2 ศูนย์ฝึกนิสิต จ.นครปฐม

2018-05-04T16:31:43+00:00พฤษภาคม 2nd, 2018|ข่าวเด่น|