สัตวแพทย์ จุฬาฯ สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนาคุณธรรม ก้าวล้ำงานวิจัย รับใช้สังคม

Monthly Archives: กรกฎาคม 2017

โครงการสัตวแพทย์ จุฬาฯ ติดปีก 2560 จ.ระยอง

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ หนังสือพิมพ์แนวหน้า ได้จัดกิจกรรม โครงการสัตวแพทย์ จุฬาฯ ติดปีก 2560 วันที่ 12 -14 มิถุนายน 2560 ณ ต.เพ อ.เสม็ด [...]

2018-05-04T16:31:44+00:00กรกฎาคม 14th, 2017|ทั้งหมด, สื่อสารองค์กร|

โครงการดูแลสุขภาพเพื่อนบ้าน ปีที่ 2.

โอสถศาลา คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมโครงการดูแลสุขภาพเพื่อนบ้าน ปีที่ 2 โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.วรพันธุ์ ณ สงขลา รองคณบดีบริหาร ให้การต้อนรับ คณาจารย์ นิสิตจากคณะเภสัชศาสตร์ ในการตรวจเช็คสุขภาพ คัดกรองความเสี่ยง โรคความดันโลหิตสูง [...]

2018-05-04T16:31:44+00:00กรกฎาคม 14th, 2017|ทั้งหมด, เพื่อสังคม|

สัตวแพทย์และนิสิตสัตวแพทย์ จากปักกิ่ง ประเทศจีนเยือน รพ.สัตว์เล็ก.

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ผศ.น.สพ.สิริพงศ์ เกียรติกิตติคุณ ผู้ช่วยคณบดีและผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์เล็ก พร้อมด้วย ศ.สพ.ญ.ดร.เกวลี ฉัตรดรงค์ รองคณบดีบริการวิชาการ ให้การต้อนรับสัตวแพทย์และนิสิตสัตวแพทย์ โดยสมาคมสัตวแพทย์สัตว์เลี้ยง (BJSAVA) จากปักกิ่ง ประเทศจีน จำนวน 35 คน [...]

2018-05-04T16:31:44+00:00กรกฎาคม 14th, 2017|ทั้งหมด|

การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560.

ศ.น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช คณบดี กล่าว ต้อนรับและให้โอวาทแก่นิสิตชั้นปีที่ 1 ในการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง 202 อาคาร 60 ปี [...]

2018-05-04T16:31:44+00:00กรกฎาคม 14th, 2017|ทั้งหมด|

โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและทักษะในการปฏิบัติงานฯ

เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องประชุมสวนไทรโยค แพผาผึ้ง รีสอร์ท อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี กิจกรรมกลุ่มในโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปี 2560 ได้จัดขึ้นวันที่ 6 - 7 กรกฏาคม 2560 [...]

2018-05-04T16:31:44+00:00กรกฎาคม 14th, 2017|ทั้งหมด|