สัตวแพทย์ จุฬาฯ สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนาคุณธรรม ก้าวล้ำงานวิจัย รับใช้สังคม

Monthly Archives: ตุลาคม 2017

ผศ.สพ.ญ.ดร.วรพร สุขุมาวาสี ให้สัมภาษณ์และไขข้อข้องใจเกี่ยวกับคลิปดังบนโลกโซเชียล เรื่อง “การพบหนอนแมลงวันจำนวนมากที่วางไข่บนตัวสุนัข”

https://www.youtube.com/watch?v=cczJv7H6neM

2018-05-04T16:31:44+00:00ตุลาคม 10th, 2017|ข่าวเด่น|

การลดความเสี่ยงติด โรคพิษสุนัขบ้า ป้องกันตัวไว้ก่อนดีกว่าเสียใจทีหลัง

ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้เขียนบทความทางวิชาการเรื่อง "การลดความเสี่ยงติด โรคพิษสุนัขบ้า ป้องกันตัวไว้ก่อนดีกว่าเสียใจทีหลัง" โดยสามารถติดตามอ่านได้ใน คอลัมน์คนรักสัตว์เลี้ยง หนังสือพิมพิ์เดลินิวส ์ฉบับที่ 24832 วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 [...]

2018-05-04T16:31:44+00:00ตุลาคม 10th, 2017|ข่าวเด่น|

การรับนักเรียนที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ

ข่าวสารการรับนักเรียนที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาฯ โดยใช้ portfalio ผู้สนใจติดตามข่าวสารได้ที่ www.admissions.chula.ac.th/chulasp54.html

การขอรับทุนสำหรับพัฒนางานวิจัยด้านการเรียนการสอน

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขอรับทุนสำหรับพัฒนางานวิจัยด้านการเรียนการสอน โดยผู้สนใจโปรดศึกษารายละเอียด ตามลิงค์ด้านล่างนี้ โดยจะปิดการส่ง proposal ภายในเวลา 9:00 น. วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

2018-05-04T16:31:44+00:00ตุลาคม 10th, 2017|ข่าวประชาสัมพันธ์|

Advanced Seminar and Workshop in Cardiology ครั้งที่ ๑๓

ผศ.น.สพ.ดร.สุวรรณเกียรติ สว่างคุณ หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา ได้มอบเกียรติบัตรในให้ผู้เข้ารับการอบรมโครงการ “Advanced Seminar and Workshop in Cardiology” ครั้งที่ ๑๓ เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๒ [...]

2018-05-04T16:31:44+00:00ตุลาคม 10th, 2017|อบรม/สัมมนา|