สัตวแพทย์ จุฬาฯ สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนาคุณธรรม ก้าวล้ำงานวิจัย รับใช้สังคม

ข่าวเด่น

น้องวี นายวีรพงศ์ แซ่หาญ เข้ารายงานตัวศึกษาต่อคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

น้องวี นาย วีรพงศ์ แซ่หาญ เข้ารายงานตัว ศึกษาต่อคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้ว หลังสอบติด และได้รับทุนศูนย์จุฬาฯ-ชนบท กับรองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.มานพ ม่วงใหญ่ ผู้อำนวยการโครงการจุฬาฯ-ชนบท ที่อาคารสถาบัน 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้น้องวี ได้กล่าวขอบคุณทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มอบทุนให้ [...]

2019-05-23T16:35:40+00:00พฤษภาคม 23rd, 2019|ข่าวเด่น|

รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร. เผด็จ ธรรมรักษ์ (CU VET 55) ภาควิชาสูติศาสตร์ เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์ ผู้ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ (สาขาเกษตรศาสตร์ และชีววิทยา) ซึ่งนับว่าท่านอาจารย์เป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ลำดับที่ [...]

2019-01-24T16:48:33+00:00มกราคม 24th, 2019|ข่าวเด่น|

โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ประจำปี 2562

ศ.สพ.ญ.ดร.สันนิภา สุรทัตต์ รองคณบดีนโยบายและแผน เปิดการสัมมนา วันที่ 18 -19 มกราคม 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ เดินทางไปสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ณ เดอะวินเทจ โฮเทล เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และได้นำบุคลากรไหว้พระหลวงพ่อขาว [...]

2019-01-22T16:29:37+00:00มกราคม 22nd, 2019|ข่าวเด่น|

ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น 2560

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรี มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560 เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการที่มีความประพฤติและผลการปฏิบัติงานดีเด่น มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนคณะสัตวแพทยศาสตร์ [...]

2018-05-04T16:31:43+00:00พฤษภาคม 2nd, 2018|ข่าวเด่น|

สัตวแพทย์ เดินพาเหรดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากร

ศ.น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช คณบดี นำทีมผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมเดินขบวนพาเหรดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากร จุฬาฯ ครั้งที่ 40 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ สนามกีฬาฯ จุฬาฯ โดยมี อ.น.สพ.ดร. นวพล [...]

2018-05-04T16:31:44+00:00พฤษภาคม 2nd, 2018|ข่าวเด่น|

รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทย์ จุฬาฯ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญสถานพยาบาลสัตว์ โรงพยาบาลสัตว์ คลินิกรักษาสัตว์ ร่วมฝ่าวิกฤตโรคพิษสุนัขบ้าระบาด ด้วยการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี แก่สุนัขและแมว ของประชาชน ระหว่างวันที่ 16 – 23 มีนาคม 2561 [...]

2018-05-04T16:31:44+00:00พฤษภาคม 2nd, 2018|ข่าวเด่น|

ผศ.สพ.ญ.ดร.วรพร สุขุมาวาสี ให้สัมภาษณ์และไขข้อข้องใจเกี่ยวกับคลิปดังบนโลกโซเชียล เรื่อง “การพบหนอนแมลงวันจำนวนมากที่วางไข่บนตัวสุนัข”

https://www.youtube.com/watch?v=cczJv7H6neM

2018-05-04T16:31:44+00:00ตุลาคม 10th, 2017|ข่าวเด่น|

การลดความเสี่ยงติด โรคพิษสุนัขบ้า ป้องกันตัวไว้ก่อนดีกว่าเสียใจทีหลัง

ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้เขียนบทความทางวิชาการเรื่อง "การลดความเสี่ยงติด โรคพิษสุนัขบ้า ป้องกันตัวไว้ก่อนดีกว่าเสียใจทีหลัง" โดยสามารถติดตามอ่านได้ใน คอลัมน์คนรักสัตว์เลี้ยง หนังสือพิมพิ์เดลินิวส ์ฉบับที่ 24832 วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 [...]

2018-05-04T16:31:44+00:00ตุลาคม 10th, 2017|ข่าวเด่น|

การรับนักเรียนที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ

ข่าวสารการรับนักเรียนที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาฯ โดยใช้ portfalio ผู้สนใจติดตามข่าวสารได้ที่ www.admissions.chula.ac.th/chulasp54.html