สัตวแพทย์ จุฬาฯ สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนาคุณธรรม ก้าวล้ำงานวิจัย รับใช้สังคม
FACULTY OF VETERINARY SCIENCE CHULALONGKORN UNIVERSITY2017-07-14T15:17:04+00:00

FACULTY OF
VETERINARY SCIENCE

CHULALONGKORN UNIVERSITY

 Creative Education, Inspire Morality
Research Pioneer, To Serve

Students

Want to become a Veterinarian?

Looking for more information?

Click Here

Patients & Clients

Need to treat your pet?

Looking for more information?

Click Here

Staff

More about our management and team?

Looking for more information?

Click Here

News & Events

What we do for our community??

Join us at an event, Meet Us!

Click Here

WELCOME

FACULTY OF VETERINARY SCIENCE
CHULALONGKORN UNIVERSITY

|   เนื้อหาชั่วคราว    | Being part of Thailand’s most prestigious universities,
our rich history gives us great pride in providing the best
education with the support of our research centers.

|   เนื้อหาชั่วคราว    | Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting
industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy
text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley
of type and scrambled it to make a type specimen book. It has
survived not only five centuries, but also the leap into electronic
typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised
in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem
Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software
like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

EDUCATION
RESEARCH
HISTORY
NEWS & EVENTS

LOCATION

Faculty of Veterinary Science, Chulalongkorn University

39 Henry-Dunant Road, Pathumwan, Bangkok 10330

Tel : 02-218-9751

VETERINARY LIBRARY & INFORMATION CENTER
0
Years of Education
0
Veterinary Students
0
Veterinary Courses
0
DISCOVERIES & INNOVATIONS

Join Us!

Small Animal Hospital

Emergency Rooms

Click Here