ขั้นตอนการบริจาคร่างอาจารย์ใหญ์ทางสัตวแพทย์

19 Aug 2022

ขั้นตอนการบริจาคร่างอาจารย์ใหญ์ทางสัตวแพทย์

CUVET’s Animal Cadaver Donation Center

 

When our beloved pet that is like a family member dies, the last possible merit we could make together is to donate its body to the Faculty of Veterinary Science’s (CUVET’s) Animal Cadaver Donation Center to be studied by veterinary science students for the purpose of veterinary students’ education and research.

What kind of pets can be donated?

CUVET’s Animal Cadaver Donation Center accepts donations of all animals, regardless of age, breed, or size. Exotic animals and pets can also be donated.  So far, the smallest animal that the owner has ever donated was a hamster.  People also donated dwarf hedgehogs, prairie dogs, exotic snakes, and African snakehead, which is the largest animal ever received.  Thai veterinary circles have never studied or had any knowledge about these animals’ anatomy before, so the donation was even more beneficial to the public

The animals that CANNOT be donated are those that died from diseases such as invasive cancer, or zoonotic diseases such as rabies and tuberculosis.

The pets that comprise the majority of cadavers 

Veterinary science classes use “dog cadavers” the most (about 70-80 percent), followed by cats and other animals. The ideal dog cadavers are big dogs weighing about 15-25 kgs. because of their large organs which are visible.  For cats, the most desirable size is about 3-5  kgs, but others are also acceptable.

Preparing the pet body for donation

As soon as the pet dies, the owner who wishes to donate must put their pet in a plastic bag to freeze it at 4 degrees Celsius, then bring it to the center within 24 hours after the pet has passed away. If not frozen immediately, or kept frozen longer than 24 hours, the body can still be donated, but some organs, such as digestive organs or intestines, may disintegrate and may not be useful to study.

Once the body has been prepared, contact the center, then bring the body to the 5th floor of the Small Animal Hospital Building. The staff will screen the pet history, its cause of death, history of vaccination, and serious infections.  The owner fills out a Consent Form to hand over the animal body, and the process is done.

Storing the Principals

Qualified cadavers are preserved in a formalin-free, soft-body embalming fluid, then stored at a very low temperature.

Make merit for the Principals

Veterinary science students study each cadaver for 1-3 years, after which a merit-making and cremation ceremony would be organized.  There are prayers, laying of the sandalwood flowers, and concluded with ash scattering ceremony by the professors, students, and staff of the center.  Pet owners are also invited to attend this annual event. 

 

 

 

Personnel

ผศ.น.สพ.
สิริพงศ์ เกียรติกิตติคุณ

อาจารย์

Email : Srireepong.k@chula.ac.th

Phone Number : 02-2189639

Asst.Prof.Dr.
Voraphan na Songkhla

อาจารย์

Email : Voraphan.n@chula.ac.th

Phone Number : 022189639

.

Asst.Prof.Dr.
Sirakarnt Dhitavat

อาจารย์

Email : Sirakarnt@hotmail.com

Phone Number : 022189639

.

Assoc.Prof.Dr.
Nalinee Tuntivanich

อาจารย์

Email : Nalinee.T@chula.ac.th

Phone Number : 022189639

.

Dr.
Orapun Jaturakan

อาจารย์

Email : Cuorapun.j@chula.ac.th

Phone Number : 022189639

.

Dr.
Sirinun Pisamai

อาจารย์

Email : Sirinun.P@chula.ac.th

Phone Number : 022189639

อ.สพ.ญ.ดร.
ชุติมน ธนบูรณ์นิพัทธ์

อาจารย์

Email : Chutimon.Th@chula.ac.th

Phone Number : 02-218-9639

นาง
เยาวลักษณ์ คำโสภา

เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์

Email : yaowalak.k@chula.ac,th

Phone Number : 02-218-9639

.

Miss
chanyaratt chaichareonchon

เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์

Email : chanyaratt.c@chula.ac.th

Phone Number : 02218969

.

Mr.
thanom nilchai

หนักงานวิทยาศาตร์

Email : thanom.n@chula.ac.th

Phone Number : 022189639

.

Mrs.
rawieng moolpak

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป

Email : rawieng.m@chula.ac.th

Phone Number : 022189639

News and Activities

20Jun 2024
New

รูปภาพบรรยากาศ “งานทำบุญอุทิศส่วนกุศลอาจารย์ใหญ่ทางสัตวแพทย์ และทำบุญสัตว์ทดลองประจำปี 2566” ที่จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2567 ณ ศาลาฌาปนกิจสัตว์เลี้ยง วัดธาตุทอง กรุงเทพฯ

-
20Jun 2024
New

รูปภาพบรรยากาศ “งานทำบุญอุทิศส่วนกุศลอาจารย์ใหญ่ทางสัตวแพทย์ และทำบุญสัตว์ทดลองประจำปี 2566” ที่จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2567 ณ ศาลาฌาปนกิจสัตว์เลี้ยง วัดธาตุทอง กรุงเทพฯ

-
22Aug 2022
New

ขอเรียนเชิญท่านเจ้าของสัตว์เลี้ยงทุกท่าน ร่วมกันบริจาคร่างกายสัตว์เลี้ยง

ขอเรียนเชิญท่านเจ้าของสัตว์เลี้ยงทุกท่าน ร่วมกันบริจาคร่างกายสัตว์เลี้ยงในยามที่เขาต้องจากไป เพื่อให้ร่างกายของเขาเหล่านั้นได้เป็นอาจารย์ใหญ่ทางสัตวแพทย์ และมีส่วนสำคัญในการผลิตสัตวแพทย์ที่มีคุณภาพออกสู่สังคมต่อไป รับชมวิดีโอเพิ่มเติม
19Aug 2022
New

ขั้นตอนการบริจาคร่างอาจารย์ใหญ์ทางสัตวแพทย์

ขั้นตอนการบริจาคร่างอาจารย์ใหญ์ทางสัตวแพทย์
19Aug 2022
New

หนังสือยินยอมมอบร่างกายสัตว์เพื่อการศึกษา

 เรียนท่านเจ้าของสัตว์ที่บริจาคร่างสัตว์เลี้ยงเพื่อเป็นอาจารย์ใหญ่ทางสัตวแพทย์ ทางศูนย์กายสัตว์อุทิศขอสงวนสิทธิ์ในการนำร่างสัตว์เลี้ยงที่บริจาคกลับ โดยทางคณะสัตวแพทย์จะดำเนินการจัดงานบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจให้แก่ร่างอาจารย์ใหญ่ทางสัตวแพทย์เป็นประจำทุกปี โดยจะแจ้งให้ทางเจ้าของทราบ
4Jul 2022
New

โบรชัวร์ศูนย์กายสัตว์อุทิศ

.

Location

ศูนย์กายสัตว์อุทิศ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 (EN)

Contact Staff

Social Network