กลุ่มภารกิจวิจัยและนวัตกรรม

 

 

 

 

 

 

 

Head of Research and Innovation

Miss
Sukhontha Thongborisut

Head of Research and Innovation

Email : sukhontha.t@chula.ac.th

Phone Number : 02-2189793

 

 

 

 

 

 

 

Education Service officer

Miss
Suthina Siraprapapong

Education Service officer

Email : suthina.s@chula.ac.th

Phone Number : 02-2189440

 

 

 

 

 

 

 

Officer

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

 

 

 

Head of Academic Services

Mr.
Kritsana Phanchinda

Head of Academic Services

Email : kritsana.p@chula.ac.th

Phone Number : 02-2189738

 

 

 

 

 

 

 

Officer

 

 

 

 

 

 

 

Officer