กลุ่มภารกิจวิจัยและนวัตกรรม

 

 

 

 

 

 

 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจวิจัยและนวัตกรรม

นางสาว
สุคนธา ทองบริสุทธิ์

หัวหน้ากลุ่มภารกิจวิจัยและนวัตกรรม P6

อีเมล : sukhontha.t@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-2189793

 

 

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P7

นางสาว
สุทินา ศิรประภาพงศ์

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P7

อีเมล : suthina.s@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-2189440

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นางสาว
ลาวัลย์ จรรยากูล

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

อีเมล : lawan.j@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-2189676

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

 

 

 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิชาการ

 

 

 

 

 

นาย
กฤษณะ พันธุ์จินดา

หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิชาการ (P6)

อีเมล : kritsana.p@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-2189738

 

 

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางสาว
จันทร์เพ็ญ ถึงพุ่ม

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

อีเมล : junpen.t@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-2189719

 

 

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่บริหารงาน

นางสาว
ภาดา โตจุฬา

เจ้าหน้าที่บริหารงาน

อีเมล : pada.t@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-2189772