ศูนย์กายสัตว์อุทิศ

 

หลักการและเหตุผล

ศูนย์กายสัตว์อุทิศ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับบริจาคร่างสัตว์เลี้ยง ด้วยความตั้งใจของเจ้าของที่อุทิศร่างสัตว์เลี้ยงอันเป็นที่รักและผูกพัน เพื่อเป็นอาจารย์ใหญ่ทางสัตวแพทย์ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่องานพัฒนาการ เรียนการสอน การฝึกหัตถการกับร่างอาจารย์ใหญ่ทางสัตวแพทย์ รวมถึงงานวิจัยเพื่อสร้างสัตวแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญในวิชาชีพให้กับสังคม อันจะเป็นประโยชน์แก่สัตว์เลี้ยงรายอื่นที่เข้ามารับการดูแลและรักษา

นับเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ในนามของศูนย์กายสัตว์อุทิศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้มีการพัฒนาสูตรน้ำยาถนอมร่าง อาจารย์ใหญ่ทางสัตวแพทย์ ทำให้นิสัตวแพทย์ทุกระดับชั้นมีโอกาสได้เรียนรู้ ฝึกหัตถการ รวมถึงการวิจัยกับร่างอาจารย์ใหญ่ที่มีโครงสร้างของกล้ามเนื้อและอวัยวะอ่อนนุ่มเสมือนจริง อย่างไรก็ดีกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน งานวิจัย รวมถึงงานอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพทางสัตวแพทย์มีความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดเป็นอย่างมาก ทําให้ ณ ปัจจุบันมีความจําเป็นในการใช้ร่างอาจารย์ใหญ่ทางสัตวเเพทย์เพื่อการเรียน การฝึกหัตถการรวมถึงการวิจัยเพิ่มมากขึ้น ทางศูนย์กายสัตว์อุทิศจึงขอเชิญชวนและประชาสัมพันธ์ ข้อมูลรวมถึงขั้นตอนในการบริจาคร่างสัตว์เลี้ยงอันเป็นที่รักเพื่อเป็นอาจารย์ใหญ่ทางสัตวแพทย์ มา ณ โอกาสนี้ 

อาจารย์ใหญ่ร่างนิ่ม คืออะไร 

อาจารย์ใหญ่ร่างนิ่ม คือร่างนิ่มที่มีความยืดหยุ่นสามารถเหยียดงอข้อต่อต่างๆภายในร่างกายได้ อวัยวะและกล้ามเนื้ออ่อนนุ่มเสมือนจริง ผู้เรียนสามารถฝึกหัตถการไ้ด้เสมือนจริง

คำถามที่พบบ่อย

Q : รับบริจาคร่างกายสัตว์ทุกชนิดหรือไม่?

A : รับบริจาคร่างกายของสัตว์เลี้ยงทุกชนิด ยกเว้นกรณีสัตว์เสียชีวิตแสดงอาการที่สงสัยโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน เช่น โรคพิษสุนัขบ้า

Q : เมื่อสัตว์เลี้ยงเสียชีวิตควรเป็นรักษาอย่างไรก่อนนำมาบริจาค?

A : บรรจุภายในถุงพลาสติกและเก็บที่อุณหภูมิ 4°C ทันทีและเก็บรักษาไม่เกิน24ชั่วโมงก่อนนำมาบริจาค

Q : เก็บรักษาร่างอาจารย์ใหญ่ทางสัตวแพทย์ไว้นานเท่าใด?

A : กรณีเพื่อการศึกษาทางกายวิภาคและการฝึกหัตถการจะเก็บรักษาร่างไว้จนถุงการทำฌาปนกิจเป็นระยะเวลา 1-2 ปี

กรณีเพื่อชันสูตรทางพยาธิวิทยา เก็บร่างไว้เป็นระยะเวลา 3-7 วัน

 

ขอขอบพระคุณเจ้าของสัตว์ทุกท่านที่ให้ความสนใจ และให้ความกรุณาในการร่วมบริจาคร่างกายสัตว์เพื่อการศึกษา

ติดต่อศูนย์กายสัตว์อุทิศ : Facebook

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสัตววิทยวิจักษ์ แผนกศัลยศาสตร์

ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน  กทม 10330 โทร.02-218-9638

ในเวลาราชการ 02-218-9810 (แผนกฉุกเฉิน) 

 

บุคลากร

ผศ.น.สพ.สิริพงศ์ เกียรติกิตติคุณ

ผศ.น.สพ.
สิริพงศ์ เกียรติกิตติคุณ

อาจารย์

อีเมล : Srireepong.k@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-2189639

ผศ.น.สพ.ดร.วรพันธุ์ ณ สงขลา

ผศ.น.สพ.ดร.
วรพันธุ์ ณ สงขลา

อาจารย์

อีเมล : Voraphan.n@chula.ac.th

เบอร์โทร : 022189639

ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิรกานต์ ฐิตวัฒน์

ผศ.สพ.ญ.ดร.
ศิรกานต์ ฐิตวัฒน์

อาจารย์

อีเมล : Sirakarnt@hotmail.com

เบอร์โทร : 022189639

รศ.สพ.ญ.ดร.นลินี ตันติวนิช

รศ.สพ.ญ.ดร.
นลินี ตันติวนิช

อาจารย์

อีเมล : Nalinee.T@chula.ac.th

เบอร์โทร : 022189639

อ.สพ.ญ.ดร.อรพรรณ จาตุรกาญจน์

อ.สพ.ญ.ดร.
อรพรรณ จาตุรกาญจน์

อาจารย์

อีเมล : Cuorapun.j@chula.ac.th

เบอร์โทร : 022189639

อ.สพ.ญ.ดร.ศิรินันท์ พิสมัย

อ.สพ.ญ.ดร.
ศิรินันท์ พิสมัย

อาจารย์

อีเมล : Sirinun.P@chula.ac.th

เบอร์โทร : 022189639

อ.สพ.ญ.ดร. ชุติมน ธนบูรณ์นิพัทธ์

อ.สพ.ญ.ดร.
ชุติมน ธนบูรณ์นิพัทธ์

อาจารย์

อีเมล : Chutimon.Th@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-218-9639

นางเยาวลักษณ์ คำโสภา

นาง
เยาวลักษณ์ คำโสภา

เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์

อีเมล : yaowalak.k@chula.ac,th

เบอร์โทร : 02-218-9639

.

นางสาว
ชัญญารัชช์ ชัยเจริญชนม์

เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์

อีเมล : chanyaratt.c@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02218969

.

นาย
ถนอม นิลไชย

พนักงานวิทยาศาสตร์

อีเมล : thanom.n@chula.ac.th

เบอร์โทร : 022189639

.

นาง
ระเวียง มูลปาก

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป

อีเมล : rawieng.m@chula.ac.th

เบอร์โทร : 022189639

ขั้นตอนการรับบริจาค

ขั้นตอนการบริจาคร่างอาจารย์ใหญ์ทางสัตวแพทย์

 

หนังสือยินยอมมอบร่างกายสัตว์เพื่อการศึกษา ท่านเจ้าของสัตว์สามารถกรอกแบบฟอร์มล่วงหน้าก่อนนำร่างมาบริจาค

download                         

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

22ส.ค. 2565
ใหม่

ขอเรียนเชิญท่านเจ้าของสัตว์เลี้ยงทุกท่าน ร่วมกันบริจาคร่างกายสัตว์เลี้ยง

ขอเรียนเชิญท่านเจ้าของสัตว์เลี้ยงทุกท่าน ร่วมกันบริจาคร่างกายสัตว์เลี้ยงในยามที่เขาต้องจากไป เพื่อให้ร่างกายของเขาเหล่านั้นได้เป็นอาจารย์ใหญ่ทางสัตวแพทย์ และมีส่วนสำคัญในการผลิตสัตวแพทย์ที่มีคุณภาพออกสู่สังคมต่อไป รับชมวิดีโอเพิ่มเติม
19ส.ค. 2565
ใหม่

ขั้นตอนการบริจาคร่างอาจารย์ใหญ์ทางสัตวแพทย์

ขั้นตอนการบริจาคร่างอาจารย์ใหญ์ทางสัตวแพทย์
19ส.ค. 2565
ใหม่

หนังสือยินยอมมอบร่างกายสัตว์เพื่อการศึกษา

เรียนท่านเจ้าของสัตว์ที่บริจาคร่างสัตว์เลี้ยงเพื่อเป็นอาจารย์ใหญ่ทางสัตวแพทย์ ทางศูนย์กายสัตว์อุทิศขอสงวนสิทธิ์ในการนำร่างสัตว์เลี้ยงที่บริจาคกลับ โดยทางคณะสัตวแพทย์จะดำเนินการจัดงานบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจให้แก่ร่างอาจารย์ใหญ่ทางสัตวแพทย์เป็นประจำทุกปี โดยจะแจ้งให้ทางเจ้าของทราบ
4ก.ค. 2565
ใหม่

โบรชัวร์ศูนย์กายสัตว์อุทิศ

.

ที่ตั้ง

ศูนย์กายสัตว์อุทิศ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ติดต่อ โทร. 095-851-7807 (ศูนย์กายสัตว์อุทิศ) หรือ 02-218-9638 (ภาควิชาศัลยศาสตร์) ในเวลาราชการ 02-2189810 (แผนกฉุกเฉิน)

ติดต่อเจ้าหน้าที่

Social Network