เกี่ยวกับเวชชสาร

• โฟกัสและขอบเขต
    เวชชสารสัตวแพทยศาสตร์ไทย จัดพิมพ์บทความรายงานการสอบสวนแบบสหวิทยาการเกี่ยวกับสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ในทุกระดับความละเอียด ตั้งแต่พื้นฐานทางคลินิก ระดับโมเลกุลไปจนถึงพฤติกรรม และความคิดเห็นที่เป็นที่สนใจทั่วไปของชุมชนสัตวแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ชีวภาพในวงกว้าง การตรวจสอบทางคลินิกหรือทางพยาธิวิทยา ระเบียบการและการทบทวนจะได้รับการพิจารณาสำหรับการตีพิมพ์ด้วยเช่นกัน หากให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับโครงสร้างหรือหน้าที่ พยาธิสรีรวิทยาของโรค หรือการรักษา

• กระบวนการทบทวนโดยเพื่อน
     Double-blind peer review: ผู้ตรวจสอบไม่ทราบถึงตัวตนของผู้เขียน และผู้เขียนก็ไม่ทราบถึงตัวตนของผู้วิจารณ์เช่นกัน

• ความถี่ในการเผยแพร่
    4 ฉบับต่อปี
    มีนาคม, มิถุนายน, กันยายน, ธันวาคม

• เปิดนโยบายการเข้าถึง
    วารสารนี้เปิดให้เข้าถึงเนื้อหาได้โดยทันทีบนหลักการที่ว่าการทำวิจัยให้สาธารณชนเข้าถึงได้ฟรีนั้นสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ทั่วโลกที่มากขึ้น

• ผู้สนับสนุน
    คณะสัตวแพทยศาสตร์

• ประวัติเวชชสาร
    ครบรอบ 40 ปี วารสารสัตวแพทยศาสตร์ไทย

    สงครามหลวงทองคำ
    2518-2519 บรรณาธิการบริหาร


สี่ทศวรรษที่แล้ว เมื่อเราถูกเรียกตัว

“นังเกี๊ยะ (หนองเกียะ)” หรือ “พนักงานเขียว”* แห่งคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ด้วยแรงผลักดันและความพยายาม เราใฝ่ฝันที่จะมีวารสารเป็นของตัวเอง และหวังว่าจะเป็นวารสารวิชาการฉบับแรกและฉบับที่ดีที่สุด ของสัตวแพทยศาสตร์ในประเทศไทย. ต่อมาได้จัดตั้งกองบรรณาธิการและเจ้าหน้าที่ชุดแรกขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ ม.ล. อัคนี เนาวรัตน์ เป็นบรรณาธิการคนแรก

first_tjvm_257

วารสารฉบับแรกของเรา (เล่มที่ 1, No. 1) ชื่อ “เวชสารสัตวแพทย์ .1, No.2) เปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษเป็น “The Thai Journal of Veterinary Medicine” ซึ่งใช้มาจนถึงปัจจุบัน

จากจุดเริ่มต้นของเราตระหนักดีว่าการทำให้วารสารรายไตรมาสได้รับการเผยแพร่อย่างสม่ำเสมอเป็นงานหนัก แต่การปรับปรุงคุณภาพของวารสารนั้นยากยิ่งกว่ามาก อย่างไรก็ตาม ความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อเอาชนะอุปสรรคที่คาดไม่ถึงได้ผลักดันมาตลอดสี่ทศวรรษที่ผ่านมา ตั้งแต่วารสารฉบับแรก เราเฝ้ารอที่จะพัฒนาวารสารทีละขั้นตอนและมีเป้าหมายที่จะปรับปรุงคุณภาพของวารสารอย่างน้อยทุกๆ 10 ปี

เนื้อหาวารสารเริ่มจากรายงานกรณีศึกษาและการทบทวนวรรณกรรมเรื่องที่สนใจเป็นส่วนใหญ่ เขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษโดยมีหรือไม่มีบทคัดย่อ จากนั้นได้ปรับปรุงให้มีรายละเอียดงานวิจัยที่รายงานเป็นภาษาไทยพร้อมบทคัดย่อภาษาอังกฤษหรือในทางกลับกัน และสุดท้าย เนื้อหาเน้นไปที่งานวิจัยที่รายงานเป็นภาษาอังกฤษพร้อมบทคัดย่อภาษาไทย เป้าหมายสูงสุดของวารสารนี้คือการปรับปรุงคุณภาพของเนื้อหาให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และด้วยความหวังว่าสิ่งพิมพ์ของเราจะสามารถเรียกคืนจากฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศได้สักวันหนึ่งในอนาคต เราหวังว่า "คณาจารย์รุ่นเยาว์ที่มีคุณวุฒิสูง" จะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อเพิ่มคุณภาพของวารสารนี้ให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดในปีต่อๆ ไป

 

Thai J vet Med Editor หมายเหตุ 40(1): 7-8


 

ติดต่อ  คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
           ถ.อังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

           โทร.     : 66(2)-218 9676
           แฟกซ์. : 66(2)-218 9677
           อีเมล:   : TJVMeditor2014@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย
ศ. น.สพ.ดร.เผด็จ ธรรมรักษ์
หัวหน้าบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.
เผด็จ ธรรมรักษ์

เบอร์โทร : 02-2189659

อีเมล : Padet.T@chula.ac.th

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย
อ. สพ.ญ. ดร.
อรพรรณ จาตุรกาญจน์

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

อ.สพ.ญ.ดร.
อรพรรณ จาตุรกาญจน์

เบอร์โทร : 02-2189847

อีเมล : Orapun.J@chula.ac.th

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย
รศ.สพ.ญ.ดร.
มรกต นันทไพฑูรย์
ผู้ช่วยบรรณาธิการ

รศ.สพ.ญ.ดร.
มรกต นันทไพฑูรย์

เบอร์โทร : 02-2189610

อีเมล : Morakot.N@chula.ac.th

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย
ผศ.น.สพ.ดร.
นัทธี อ่ำอินทร์
ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ผศ.น.สพ.ดร.
นัทธี อ่ำอินทร์

เบอร์โทร : 02-2189649

อีเมล : Nutthee.A@chula.ac.th

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย
ผศ.น.สพ.ดร.
ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์
ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ผศ.น.สพ.ดร.
ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์

เบอร์โทร : 02-2189433

อีเมล : Pattarapol.P@chula.ac.th

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย
อ.สพ.ญ.ดร.
ชุติมน ธนบูรณ์นิพัทธ์
ผู้ช่วยบรรณาธิการ

อ.สพ.ญ.ดร.
ชุติมน ธนบูรณ์นิพัทธ์

เบอร์โทร : 02-2189842

อีเมล : Chutimon.Th@chula.ac.th

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย
อ.สพ.ญ.ดร.
ศิรินันท์ พิสมัย
ผู้ช่วยบรรณาธิการ

อ.สพ.ญ.ดร.
ศิรินันท์ พิสมัย

เบอร์โทร : 02-2189845

อีเมล : Sirinun.P@chula.ac.th

 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

นาย
กฤษณะ พันธุ์จินดา

เบอร์โทร : 02-2189824

อีเมล : Kritsana.P@chula.ac.th

 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

นาง
จรรยา เพ็ชรคงทอง

เบอร์โทร : 02-2189557

อีเมล : Junya.P@chula.ac.th

 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

นางสาว
สุทินา ศิรประภาพงศ์

เบอร์โทร : 02-2189440

อีเมล : Suthina.S@chula.ac.th