เกี่ยวกับเรา

Coming Soon..

 

       

 

 

บริการ

  ประสานงานระหว่างประเทศและ
  บริการกิจการพิเศษ

  • รองรับผู้เข้าร่วมประชุมจากองค์การ
     ระหว่างประเทศและ
สถาบัน
  • ประสานงานกับส่วนงานอื่นๆ และ
     หน่วยงานในสังกัด
คณะและองค์กร
     อื่นๆ 
สำหรับการเยือนรัฐ

  นักเรียนต่างชาติและ
  บริการโครงการแลกเปลี่ยน

  • ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานของ CUVET
     ใบสมัครนักเรียน การคัดเลือกและการ
     เตรียมตัวไปศึกษาต่อต่างประเทศ

  • รับผู้สมัครจากต่างประเทศประเทศ, ให้
     ความช่วยเหลือสำหรับ
ความเป็นอยู่ที่ดี
     ของพวกเขาและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

     ข้อมูลสำหรับนักเรียนต่างชาติ 
  • ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ
     มหาวิทยาลัยพันธมิตรภายใต้ข้อตกลง
     ของการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและจัดให้
     มี
สำหรับการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ
     พันธมิตร
มหาวิทยาลัย

  บริการความร่วมมือระหว่างประเทศ

 
  • ร่างและเสนอข้อตกลงทางวิชาการ
และ
     จัดให้มีการลงนามใน
ข้อตกลง
  • ประชาสัมพันธ์และดำเนินการภายในคณะ
     /
นโยบายและข้อตกลงของมหาวิทยาลัย
     ของการแลกเปลี่ยนทางวิชาการเพื่อให้ที่
     เกิดผลและเป็นประโยชน์ร่วมกัน
ความ
     สัมพันธ์กับคู่ของเรา
คณะ/มหาวิทยาลัย

 

ระดับมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย
ประเทศ
มหาวิทยาลัย แอดิเลด ประเทศออสเตรเลีย
มหาวิทยาลัย ราคุโนะกาคุเอ็น ประเทศญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัย ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัย โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัยประจำจังหวัด โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัย มิยาซากิ ประเทศญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัย ปุตรา มาเลเซีย ประเทศมาเลเซีย

ระดับคณะ

คณะ
ประเทศ
มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ ไอโอวา ประเทศสหรัฐอเมริกา
สถาบัน สมิธโซเนียน ประเทศสหรัฐอเมริกา
มหาวิทยาลัย เพอร์ดู ประเทศสหรัฐอเมริกา
มหาวิทยาลัย ยูเทร็คท์ ประเทศเนเธอร์แลนด์
มหาวิทยาลัย ปาร์มา ประเทศอิตาลี
มหาวิทยาลัย มูร์เซีย ประเทศสเปน
มหาวิทยาลัย คูคูโรวา ประเทศตุรกี
โรงพยาบาลสัตว์ครอบครัว ประเทศญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัยแห่งชาติ โซล ประเทศเกาหลีใต้
มหาวิทยาลัยแห่งชาติ ไต้หวัน ประเทศไต้หวัน
มหาวิทยาลัยแห่งชาติ จุงซิง ประเทศไต้หวัน
มหาวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์ พม่า ประเทศพม่า